Young architects wearing a protective helmet standing in front of a building site.

Ben je werkzaam op een bouwplaats of start er binnenkort een bouwproject? Er komt dan heel wat bij kijken, ook op het gebied van veiligheid. Een bouwplaats staat bekend om de risico’s. Daarnaast zijn er op een bouwplaats vaak meerdere aannemers tegelijk aanwezig.

Een veiligheidscoördinator zal op de regels voorzien en zorgen voor de coördinatie van veiligheid op de werkvloer. Hier lees je meer over de taken van een veiligheidscoördinator en wat deze kan betekenen voor jouw bouwproject. Zo weet je zeker dat je veilig aan het werk gaat en dat iedereen zich aan de voorgeschreven veiligheidsregels houdt.

Veiligheidscoördinator: de taken op een rij

Wat zijn de taken van een veiligheidscoördinator? In de eerste plaats zorgt een veiligheidscoördinator ervoor dat risico’s op de bouwplaats al in de ontwerpfase in kaart worden gebracht. Dit heeft als voordeel dat er later in het project altijd geanticipeerd kan worden op de gevaren die er zijn op de bouwplaats. Met een veiligheidscoördinator haal je iemand in huis die jarenlange ervaring heeft op het gebied van bouw en veiligheidscoordinatie, zowel in de ontwerpfase als de verwezenlijkingfase. Dit gebeurt zowel bij grote als middelgrote projecten, maar ook infrastructuurwerken of de op- en afbouw van evenementen. Je hebt dus een totaalpakket van veiligheid op de werkvloer.

Een veiligheidscoördinator ondersteunt het bouwteam, organiseert de nodig vergaderingen, inspecteert tijdelijke mobiele bouwplaatsen, analyseert ontwerpen en bouwplannen en analyseert daarnaast ook diverse werksituaties. Het opstellen van verslagen en het veiligheids- en gezondheidsplan hoort ook bij de taken van een veiligheidscoördinator.